WTF?FashionGIF

Published 2017-10-12
48 Comment

Surely the audience did not expect the fashion show to be anything more!

36
What do you think? Join the conversation
Sai Bhargava
Sai Bhargava 10/17/17, 6:06 AM
Nityanand Pramanik Praveen Kumar
SNe Aribam Sharma
SNe Aribam Sharma 10/17/17, 6:06 AM
Daniel Huang *** hahaha
Kritika Sharma
Kritika Sharma 10/16/17, 6:06 AM
Mast ramp walk hai
Praveen Kumar
Praveen Kumar 10/15/17, 6:06 AM
Bol bhai kya karna hien
Ashwani Gautam
Ashwani Gautam 10/15/17, 6:06 AM
Stylish handshake bhai
Praveen Kumar
Praveen Kumar 10/15/17, 6:06 AM
Ashwani Gautam
Kumar Gaurav
Kumar Gaurav 10/15/17, 6:06 AM
Sumit Kumar Piyush Sahay
Anurag Mundada
Anurag Mundada 10/15/17, 6:06 AM
Acho hoyo in this u dint add chanchal Rasesh Harkut bhai
Rishi
Rishi 10/15/17, 6:06 AM
Kiran Kutty I want do this da
Rahul Shah
Rahul Shah 10/15/17, 6:06 AM
yr mere sth kr lena ye Kumar Chandan gn
Deepak Kumar Verma
Deepak Kumar Verma 10/15/17, 6:06 AM
Jo bhi tha mast tha
Sushniv Himansh
Sushniv Himansh 10/15/17, 6:06 AM
Kaushik Sai Kadali
Shraddha Billore
Shraddha Billore 10/15/17, 6:06 AM
Shrestha Agrahari Maansi Gupta
Snehil Mishra
Snehil Mishra 10/14/17, 6:06 AM
Sparsh Singh.... Lets do this at upcoming ramp walk...
Rasesh Harkut
Rasesh Harkut 10/14/17, 6:06 AM
Anurag Mundada I wished v do like this only during rampwalk
Anurag Mundada
Anurag Mundada 10/15/17, 6:06 AM
Acho hoyo in this u dint add chanchal Rasesh Harkut bhai
Swati Priya
Swati Priya 10/14/17, 6:06 AM
Priya Roy try this next time
Suraj Surana
Suraj Surana 10/14/17, 6:06 AM
Yash Sarawagi bhai yeh try karna next time sahi lagega
Karan Gupta
Karan Gupta 10/14/17, 6:06 AM
Shubhanker Tiwari agli bar ye try kario ramp pe
Shubhanker Tiwari
Shubhanker Tiwari 10/14/17, 6:06 AM
Shubhanker Tiwari
Shubhanker Tiwari 10/14/17, 6:06 AM
Tendô Chikû
Tendô Chikû 10/14/17, 6:06 AM
Paul JaBež ithan da naa ramp Apo sondhu